नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धनकुटा
धनकुटा

लेखापढी व्यवसायी / लेखापढी व्यवसायीको विवरण

मालपोत कार्यालय धनकुटा मा लेखा पढी गर्ने व्यवसायीहरुको नामावली

सि.नं.

नाम ठेगाना ले.प्र.नं. मो.नं.
1 मान प्रकाश खड्का धनकुटा नगरपालिका -6 8 9842117701
2 रेवत राज भण्डारी आंखिसल्ला -5 22  
3 लक्ष्मण खड्का धनकुटा नगरपालिका -4 80 9842041463
5 नविन गौतम धनकुटा नगरपालिका -4 108 9842364443
6 पुष्पराज कटुवाल धनकुटा नगरपालिका -4 113 9842455680
7 वेद राज भट्टराई धनकुटा नगरपालिका -4 115  
8 जित बहादुर श्रेष्ठ धनकुटा नगरपालिका -4 175 9842062026
9 दिल कुमार राई महाभारत 176 9842220313
10 गोकुल कुमार थेच्मी धनकुटा नगरपालिका -4 178  
11 पुर्ण बहादुर निरौला धनकुटा नगरपालिका -4 181 9842062085
12 कृष्ण बहादुर भट्टराई धनकुटा नगरपालिका -3 187  
13 टंकनाथ शर्मा दाहाल धनकुटा नगरपालिका -4 195 9862135583
14 दिपक कार्की धनकुटा नगरपालिका -4 200  
15 रिना श्रेष्ठ धनकुटा नगरपालिका -4 203 9842424360
16 थिर बहादुर थापा धनकुटा नगरपालिका -4 205 9842062452
17 अम्विका निरौला धनकुटा नगरपालिका -4 218 9842157863
18 छुमुमाया भण्डारी धनकुटा नगरपालिका -4 223 9842062879
19 गोविन्द निरौला धनकुटा नगरपालिका -4 225 9852061032
20 सुनिल राई धनकुटा नगरपालिका -4 231 9842062514
21 उपमा न्यौपाने अर्खौले जितपुर -6 238 9842364413
22 मंदिरा भट्टराई धनकुटा नगरपालिका -4 241 9862045884
23 मिनामाया आङ्गला धनकुटा नगरपालिका -4 251 9842349278
24 अंजु भट्टराई धनकुटा नगरपालिका -4 274 9842111289
25 थिरेन्द्र पिठा धनकुटा नगरपालिका -5 275 9816393245
26 अन्जना राई धनकुटा नगरपालिका -5 280 9842364541
27 जगन्नाथ रिजाल धनकुटा नगरपालिका -4 292 9842487550
28 सुसिला राई धनकुटा नगरपालिका -4 299 9862052678
29 रण बहादुर थापा धनकुटा नगरपालिका -4 306 9862050951
30 महेन्द्र भट्टराई धनकुटा नगरपालिका -4 429 9852061075
31 संजुना राई धनकुटा नगरपालिका -6    
32 तिलक प्रसाद राई आंखिसल्ला -5    
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)