नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धनकुटा
धनकुटा

भूसेवा केन्द्र / भूसेवा केन्द्र संचालकहरु

माँ पाथिभरा भूसेवा केन्द्र
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- गोविन्द निरौला
ठेगाना :- धनकुटा ४ देब्रेबास
ले.प्र.नं. :- 225
अनुमती नं. :- DKO431151
प्रतिनिधी. :- अम्विका कटुवाल निरौला
मो.नं.. :- 9852061032
निशानदेवी भूसेवा केन्द्र
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- छुमुमाया भण्डारी
ठेगाना :- आँखिसल्ला १ धनकुटा
ले.प्र.नं. :- 233
अनुमती नं. :- DKO430951
प्रतिनिधी. :- नविन गौतम
मो.नं.. :- 9842062879
हाम्रो लेखापढी सेन्टर
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- जगन्नाथ रिजाल
ठेगाना :- जलजले ९ तेह्रथुम
ले.प्र.नं. :- 292
अनुमती नं. :- DKO429951
प्रतिनिधी. :- रण बहादुर थापा
मो.नं.. :- 9842487550
रिना भूसेवा केन्द्र
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- रिना श्रेष्ठ
ठेगाना :- धनकुटा ४ देब्रेबास
ले.प्र.नं. :- 203
अनुमती नं. :- DKO431101
प्रतिनिधी. :- पुर्ण निरौला
मो.नं.. :- 9842424560
सल्लेरी फोटो स्टुडियो
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- सुवास श्रेष्ठ
ठेगाना :- धनकुटा ४ देब्रेबास
ले.प्र.नं. :- 160
अनुमती नं. :- DKO431001
प्रतिनिधी. :- .
मो.नं.. :- 9842047868
डिल कुमार भू सेवा केन्द्र
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- डिल कुमार राई
ठेगाना :- महाभारत २ धनकुटा
ले.प्र.नं. :- 176
अनुमती नं. :- DKO431201
प्रतिनिधी. :- थरेन्द्र पिठा
मो.नं.. :- 9827360574
पुष्प भू सेवा केन्द्र
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- पुष्प राज कटुवाल
ठेगाना :- डाँडागाउँनाम्फु ७
ले.प्र.नं. :- 113
अनुमती नं. :- DKO441401
प्रतिनिधी. :- .
मो.नं.. :- 9842455680
अन्जु भूसेवा केन्द्र
सि.नं. फोटो विवरण
1 नाम :- अन्जु भटराई
ठेगाना :- ताँखुवा -९ धनकुटा
ले.प्र.नं. :- 274
अनुमती नं. :- DKO431051
प्रतिनिधी. :- मान प्रकाश श्रेष्ठ
मो.नं.. :- 9842111289
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)