नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धनकुटा
धनकुटा

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम यादव राज आचार्य
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 026520271   ext:
घरको फोन
इमेल yracharya.np@gmail.com
कार्यालय प्रमुख
नाम मकर बहादुर तामाङ्ग
पद नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842409075
इमेल tamangmakar43@gmail.com
नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
नाम केदार नाथ बास्तोला
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम तिलक खत्री
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842473792
इमेल
नायब सुब्बा
नाम विनोद बस्नेत
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 026522271   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम चन्द्रवीर पौडेल
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम नवराज खत्री
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842215547
इमेल nawaraj94@gmail.com
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम तेज प्रसाद अधिकारी
पद लेखापाल
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
लेखापाल
नाम मिन कुमार थापा
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842157964
इमेल thapamin45@gmail.com
खरिदार
नाम तारणाी गुरागाई
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842081147
इमेल
खरिदार
नाम राजन कटुवाल
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम राम कृष्ण सुवेदी
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842256400
इमेल
खरिदार
नाम पुर्ण बहादुर काफ्ले
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842063339
इमेल
खरिदार
नाम यज्ञ बहादुर पराजुली
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842117593
इमेल
खरिदार
नाम रमेश पाण्डे
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम ज्ञानमनी राई
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम चन्द्र कान्त पौडेल
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842513123
इमेल
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम लुना चौलागाई
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम रण बहादुर आले मगर
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842071394
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम लक्ष्मि प्रसाद सुवेदी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842062874
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम पर्शु राम मिश्र
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9842061685
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम निला श्रेष्ठ
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम सुजन राई
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)